Terapia

TERAPIA

Prowadzę terapie oraz konsultacje diagnostyczne i psychologiczne w prywatnym gabinecie w Charlottenlund.

W ramach praktyki przyjmuję osoby dorosłe i dzieci. Każde spotkanie rozpoczyna się od diagnozy psychologicznej i rozpoznania.

Diagnoza to nic innego jak szersze zapoznanie się ze specyfiką problemu klienta. Odbywa się to poprzez rozmowę, zebranie szczegółowego wywiadu lub wypełnienie i analizę kwestionariuszy. Możliwe jest przeprowadzenie testów psychologicznych.

METODA

Metoda w której pracuję to terapia poznawczo behawioralna (CBT), sięgam także do źródeł Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), a także terapii akceptacji i zaangażowania (ACT).

Wymienione terapie pozwalają koncentrować się na indywidualnych doznaniach i reakcjach, a także poznawać i opanować mechanizmy radzenia sobie w sytuacjach problematycznych i stresowych. Ich celem jest także nabywanie i opanowanie nowych umiejętności ułatwiających rozwiązywanie i radzenie sobie w przyszłości z podobnymi wyzwaniami.

 

W ramach psychoterapii dla osób dorosłych konsultowane są poniższe problemy:

zaburzenia lękowe i fobie
depresje i nerwice
zaburzenia osobowości
PTSD zespół stresu pourazowego
uzależnienia i współuzależnienia
kryzysy osobiste i rodzinne
cierpienia z powodu utraty osób bliskich, żałoba

W ramach terapii dzieci i młodzieży:

depresja i zaburzenia nastroju
zaburzenia zachowania
niska samocena
problemy szkolne i problemy z rówieśnikami
zaburzenia rozwojowe i zaburzenia odżywiania
zaburzenia lękowe, lęk społeczny, lęk separacyjny
zaburzenia PTSD
zaburzenia odżywiania, anoreksja, bulimia

Charlottenlund Stationplads 2, pokój 101

2920, Charlottenlund

contact@izabelakrzywicka.dk

telefon kontaktowy: +45 81883505